Monday, September 9, 2013

Návrat z prázdnin

I když jsme si to dlouho odmítali přiznat, prázdniny jsou fuč. Tento pro mnohé z nás nepříjemný fakt jsem si naplno uvědomila i já. Bohužel s tím nedokážu já ani nikdo z vás nic udělat. Tak jsem se rozhodla, že tento pocit musím nafotit. Jako modelka mně posloužila moje kamarádka Barča. Záhy toho ale litovala, když jsem jí vybrala krásné fotogenické místečko uprostřed mraveniště. Celkový dojem z končících prázdnin podtrhlo počasí připomínající babí léto. Snad vám ty fotky návrat do školy aspoň trošku zpříjemní.

Even If we did't want to admit that, the holidays are gone. I had to accept this awful fact too. Unfortunately me or anyone else can't do anything with that. So I decided to take pictures of this feelings. As a model I have my friends Barča. But soon she regreted it when I chose the perfect place in the middle of anthill. I hope that these photos will make your return back to school much easier.                                           

Betty

No comments:

Post a Comment